ผู้ที่ต้องใช้วีซ่านักเรียนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องใช้วีซ่านักเรียนต่างชาติในการเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

ผู้ที่สนใจเข้าเรียน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการสมัคร

หลังจากกดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว กรุณากดปุ่มสมัครเรียนด้านล่างนี้เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร และเรซูเม่ (ผู้สมัครกรุณากรอกใบสมัครที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง)
2. สำเนาประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดที่ได้รับ
3. ใบแสดงผลการศึกษาของระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
4. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N5 หรือประกาศนียบัตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น
5. รูปถ่าย 8 ใบ (ถ่ายภายใน 3 เดือน) (ขนาด 4×3 ซม.)
6. เอกสารรับรองความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
7. ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน
8. ใบรับรองการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้)
9. ใบรับรองการทำงาน (ในกรณีที่ผู้สมัครทำงานอยู่)
10. ใบรับรองรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
11. ใบรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุนทางการเงิน (เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน)
12. ใบอธิบายเหตุผลในการสมัครเรียน

Note: Please consult our school if above required documents are difficult to obtain in your country

ดาวน์โหลด

School Guidance

▶Japanese
▶English

Application Form

▶English & Japanese

Reason for studying in Japan

▶English & Japanese
▶Nepali

Letter of Paying Expenses Form

▶English & Japanese
▶Nepali

การจัดส่งสินค้าและสอบถามข้อมูล