โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโกเบและโอซาก้า ในย่านที่อยู่อาศัย ห่างจากสถานีรถไฟหลักประมาณ 500 เมตร
สถานีสึคากุจิ (Tsukaguchi St.) นั้นเป็นสถานีที่อยู่ระหว่างโอซาก้าและโกเบ เป็นสถานีที่มีชีวิตชีวาเนื่องจากมีคนขึ้นลงเป็นจำนวนมากทั้งคนทำงานและผู้ที่มาเดินซื้อของ

สามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้เวลาเดินทางไปยังเมืองหลักไม่เกิน 30 นาที

อาคารเรียน

日語学院校舎