หลักสูตรระยะยาว

หลักสูตรนี้จะได้รับวีซ่านักเรียนต่างชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือโรงเรียนเฉพาะทางในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น
สามารถเข้าเรียนได้ในเดือนเมษายน หรือเดือนตุลาคม ปีละ 2 ครั้ง มีเรียนทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง (4 วิชา x 45 นาที)

รายละเอียดเพิ่มเติม

General Short-term Courses

This is a course for those who are already in Japan working or studying in university or vocational school and wish to gain more skill in Japanese language. This is also a good course for those who are in Japan on working holiday visa. You can start your course as short as one month. You can take a small group lessons 2 or 3 times a week or arrange your very own private one on one lesson with a teacher, and/or join a class that run every day for 3 hours with other foreign students.

For Course Details

Summer Course

Summer course is a special short-term course held in summer to learn Japanese and experience life and culture in Japan.

Currently, this summer course is not held due to COVID-19.

Online lessons

Lessons using online applications like Zoom. You can order online lessons privately with a teacher or with friends or in a group. We will arrange your lesson program according to your needs.

For Course Details