คำทักทายจากคุณครูใหญ่

มุ่งสร้างผู้นำที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้

จากประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา ในตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโกเบมาอย่างยาวนาน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำงานให้คำแนะนำด้านการวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก
นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสถูกส่งไปทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) UNESCO และ WHO
ข้าพเจ้าจึงได้นำประสบการณ์ที่ได้รับในฐานะนักการศึกษามาก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งนี้ขึ้น เนื่องจากอยากเพิ่มโอกาสให้คนหนุ่มสาวจากทั่วโลกได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น รวมทั้งได้เข้าทำงานกับสุดยอดบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
ข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นได้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโกเบนิจิโกะแห่งนี้ เพื่อทำความฝันในการออกไปทำงานในโลกกว้างให้เป็นจริง

ปรัชญาการศึกษา

สร้างคนที่จะมีศักยภาพทำงานในโลกกว้างผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ไม่ว่าจะเป็นในประเทศญี่ปุ่น หรือนอกประเทศ การที่ชาวต่างชาติจะมีบทบาทในการทำงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนั้น ความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กรและในสังคมรอบ ๆ องค์กร รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสังคมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่การได้มาซึ่งความรู้ทางเทคนิค แต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ด้านภาษานั้นจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย

เป้าหมายทางการศึกษา

ช่วยสนับสนุนให้ความฝันของนักเรียนทุกคนเป็นจริง โดยการช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดิน

ที่สถาบันของเรา อันดับแรกนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถึงระดับนั้นแล้ว ทางสถาบันจะจัดเตรียมหลักสูตรที่ประกอบด้วยคำศัพท์ ความรู้ และเนื้อหาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับเส้นทางชีวิตในอนาคตที่แต่ละคนเลือก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาต่อหรือการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในลำดับต่อ ๆ ไป สถาบันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาภาษาญี่ปุ่น และมีการกำหนดเป้าหมายทีสามารถวัดผลได้จริง

รายงานการตรวจสอบตนเอง / ผลการประเมินตนเอง ปี 2020(Japanese)

Personal History, Principal Yoshinori Yokoo Ph.D.

1975 Ph.D. in Medicine, Kobe University, School of Medicine
1978 Assistant professor, Kobe University
1981 Assistant Professor, Doctoral Course, Natural Science, Kobe University in 1981
1983 Assistant Professor, Education Department, Kobe University
1984 Overseas dispatch experts, JICA Information Education, RECSAM, Malaysia
1989 Overseas dispatch experts, JICA Medical Cooperation, Bangkok, Thailand AIH D
1992 Professor, Database Education, International Culture Department, Kobe University
1999 Professor, Faculty of Human Science, Social Information, Kobe University
2003 Professor Emeritus, Kobe University
2011 Chairman, Senior Care Ltd. Co. providing trainings for elderly care workers and living and visiting facilities with care services for elderly persons
2018 Establishment of Kobe Nichigo Language School
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโกเบนิจิโกะของพวกเรานั้น ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมฮันชิน เมืองอามากาซากิ ซึ่งอยู่ระหว่างโอซาก้าและโกเบ

เมืองอามากาซากินั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และโลหะเหล็กขนาดใหญ่หลายแห่ง หรือกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางการพัฒนามาจากบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้

สถาบันของเราตั้งอยู่ที่ย่านสึคางุจิ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นย่านที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนและการทำงานพิเศษ ซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างมีความสุข

นอกจากนั้นเส้นทางรถไฟหลักอย่างสายฮันคิว และ JR ยังจะเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยชื่อดังหลาย ๆ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยโกเบ มหาวิทยาลัยโดชิฉะ มหาวิทยาลัยคันไซกักขุอิน มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง และมหาวิทยาลัยคันไซ

Kobe Nichigo Language Academy