เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองอามางาซากิ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโกเบนิจิโกะ (Kobe Nichigo Japanese Academy) เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่เมืองอามางาซากิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณผู้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติที่มหาวิทยาลัยโกเบมาอย่างยาวนาน ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งนี้ขึ้น เนื่องจากอยากให้คนหนุ่มสาวจากทั่วโลกได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่น รวมทั้งได้เข้าทำงานกับสุดยอดบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก โดยจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คนต่อห้อง สามารถเดินทางไปยังเมืองใหญ่ทั้งสามเมือง ได้แก่ โกเบ โอซาก้า และเกียวโต ได้อย่างสะดวก เหมาะแก่นักเรียนต่างชาติ หรือผู้ที่กำลังมองหางานที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่คันไซ

NEWS

春休みのお知らせ/ Notice: Spring vacation

春休みは、3月20日から3月31日までです。事故や緊急(きんきゅう)の用事がある場合は、お知らせしている緊急連絡(きんきゅうれんらく)先に連絡してください。

冬休みのお知らせ/Notice : Winter vacation

冬休みは、12月21日から1月5日までです。1月6日から授業が始まります。 Winter vacation is from 21st December to 5th January. 在学生のみなさんへ 事故や病気などで […]

春休みのお知らせ/ Notice: Spring vacation

春休みは、3月11日から3月31日までです。事故や緊急(きんきゅう)の用事がある場合は、お知らせしている緊急連絡(きんきゅうれんらく)先に連絡してください。

冬休みのお知らせ/Notice : Winter vacation

冬休みは、12月21日から1月7日までです。1月8日から授業が始まります。 Winter vacation is from 21st December to 7th January. 在学生のみなさんへ 事故や病気などで […]

夏休みのお知らせ/ Notice: summer vacation

夏休みは、7月27日から8月18日までです。事故や緊急(きんきゅう)の用事がある場合は、お知らせしている緊急連絡(きんきゅうれんらく)先に連絡してください。 Summer vacation is from 27th Ju […]