Đây là khóa học dành cho các bạn có visa Du học và những bạn có nguyện vọng muốn học lên các trường Senmon, đại học, cao học của Nhật hoặc những bạn đang muốn tìm việc tại Nhật. Đây cũng là khóa học phù hợp với những bạn đang hướng tới mục tiêu là thi đỗ N2, N1.
Các khóa học từ 1 năm 6 tháng cho tới 2 năm, đều được sắp xếp phù hợp với từng mục tiêu học tập của các bạn học viên.

Các khóa học hiện tại

Khóa học Tháng nhập học Tổng thời gian học Thời hạn đăng ký
Khóa học 2 năm Tháng 4 Khóa 2 năm Ngày 10 tháng 11
Khóa học 1 năm 9 tháng Tháng 10 1 năm 6 tháng Ngày 10 tháng 5

Thời gian học

Giờ học diễn ra từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần. Trường nghỉ vào những ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ của Nhật và những ngày nghỉ cố định của

Lớp buổi sáng 9:00-12:20(Mỗi buổi học sẽ kéo dài 180 phút)
Lớp buổi chiều 13:10-16:30 (Mỗi buổi học sẽ kéo dài 180 phút)

Học phí

Khóa học 2 năm 1 năm 6 tháng
Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10
Năm đầu
Phí xét tuyển 21,000 21,000
Tiền nhập học 54,000 54,000
Tiền học phí 592,000 592,000
Phí sinh hoạt ngoại khóa 30,000 30,000
Phí cơ sở vật chất 30,000 30,000
Phí tài liệu giảng dạy 40,000 40,000
Phí quản lý sức khỏe 22,000 22,000
Tổng 789,000 789,000

Năm tiếp theo

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10
Tiền học phí 592,000 296,000
Phí sinh hoạt ngoại khóa 30,000 20,000
Phí cơ sở vật chất 30,000 15,000
Phí tài liệu giảng dạy 40,000 20,000
Phí quản lý sức khỏe 22,000 17,000
Tổng 714,000 368,000

(Tiền Nhật: JPY)

Chi tiết cụ thể mời các bạn tham khảo thêm tại Điều khoản tuyển sinh của Trường nhé!

DOWNLOAD