Học viên nằm tại trung tâm của khu dân cự cách khoảng 500 met đến một ga tàu điện lớn nằm trên tuyến nối Osaka và Kobe.

Cái ga đó tên là Tsukaguchi, một ga náo nhiệt bởi khách mua hàng và người đi làm, cũng như là một ga có số lượng khách di chuyển đặc biệt đông trên tuyến tàu giữa Osaka và Kobe.

Xây dựng trường học

日語学院校舎