Tháng 4
 • Lễ nhập học
Tháng 5
 • Tiết học ngoại khóa
 • Kiểm tra y tế
Tháng 6
 • Kỳ thi Du học Nhật Bản
Tháng 7
 • Kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Lê hội Du học Nhật Bản
Tháng 8
 • Kỳ nghỉ hè
Tháng 9
 • Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Tháng 10
 • Lễ nhập học
 • Tiệc ngoài trời
Tháng 11
 • Kỳ thi Du học Nhâp Bản
 • Khám sức khỏe
Tháng 12
 • Kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Kỳ nghỉ đông
Tháng 1
 • Trải nghiệm Hatsumode
Tháng 2
 • Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
tháng 3
 • Thi cuối kỳ
 • Lễ nhập học